Ceník

Soukromé lekce

Základní cena

7 500 Kč

Rychlokurz

8 500 Kč

Doplňkové služby


Studenti .................................................... 7 200,- Kč         možnost splátkového kalendáře

 Doplnˇkový výcvik...................                250,- Kč   

 Kondiční jízdy      ....................                 300,- Kč  

 Zapůjčení viozidla na opravnou zk.     200,- Kč  

 Neomluvená hodina z jízd .........           250,- Kč                                                                                                                                                                   Poplatky magistátu Hradec Králové

(Zkouška)

700 Kč

Lekce první pomoci (lektor)

250 Kč

 Délka trvání kurzu

 Základní kurz       1  - 3 měsíce(podle uchazečů)

 Rychlokurz           1   měsíc